Kajet

Kajet – czyli Jak ? Skąd ? Gdzie ?

Jak ? – źródła na których się opieram przy jakichkolwiek działaniach przy Ładzie

Skąd ? – miejsca gdzie zaopatruję się w części

Gdzie ? – warsztaty które odwiedziłem